ГАЛЕРИЯ

Инженерни изследвания и развитие на услуги.
Динамични инженерингови решения и консултации.

Ти Ес Ес ООД е бързо развиваща се консултант-инженерингова компания , занимаваща се с високотехнологични измервания и консултации в областта на строителството, енергетиката и IT инфраструктурата.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kоефицента за ефективност на консумацията ( PUE ), e основен показател за ефективността на консумираната енергия в центровете за обработка на данни. PUE е индикаторът показващ връзката между консумираната от даден център за обработка на данни енергия и инсталирания ИТ Товар.

В режим на „Економайзер“ функциите на компресора частично или напълно се бай пасират, което от своя страна води до редуциране на електрическата консумация. В този случай , ролята на компресора става абсолютно ненужна, което води от своя страна до генериране на спестявания за електричество.

Изчислителната хидродинамика ( CFD) е част от механиката на флуидите, която на базата на числени анализи и алгоритми за решаване и анализиране, спомага за обособяването и отстраняването на проблеми свързани с флуидните потоци.